Kiedy Bill Gardner dołączył do straży pożarnej w ówczesnym wiejskim Teksasie, przyjechał, chcąc coś zmienić. Dzisiaj, jako emerytowany szef straży pożarnej, strażak ochotnik i starszy dyrektor ds. Produktów przeciwpożarowych w ESO, widzi te aspiracje także w dzisiejszym, przyszłym pokoleniu. Oprócz powołania do służby, niosą ze sobą potrzebę zrozumienia, jak ich wysiłki wpływają na misję i cele ich działu. Chcą wiedzieć, jaki wpływ wywierają, nie tylko poprzez osobiste spełnienie i heroiczne historie, ale także dzięki zimnym, twardym danym.

Śledzenie danych dotyczących incydentów, takich jak pożary w kuchni, może pomóc w ustaleniu priorytetów dla edukacji społeczności. (obraz / Getty)

Wiele wydziałów gromadzi informacje o incydentach i reakcjach na pożary, ofiarach pożarów i ludności cywilnej oraz stratach mienia, aby zgłosić je do Krajowy system zgłaszania zdarzeń pożarowych. Informacje te mogą pomóc im w śledzeniu i zarządzaniu aparaturą, dokumentowaniu pełnego zakresu działań działu i uzasadnianiu budżetów. Ale gromadząc dane wykraczające poza standardy NFIRS, agencje mogą uzyskać dostęp do skarbnicy wglądu w czasie rzeczywistym, aby ułatwić podejmowanie decyzji i pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa strażaków, mieszkańców i mienia.

Według Krajowe badanie danych o pożarach w 2017 r, gromadzenie danych „wykroczyło daleko poza dane o incydentach i konieczne jest kompleksowe podejście do łączenia wszystkich danych dotyczących pożarów, aby zapewnić, że straż pożarna pracuje z danymi, które naprawdę odzwierciedlają pełny obraz ich działań”.

Gardner uważa, że ​​dane zebrane przez EMS i straż pożarną mają znaczną wartość, która pozostaje w dużej mierze niewykorzystana.

„Myślę, że przez lata mieliśmy informacje i było to postrzeganie zła koniecznego, że ktoś inny chciał tych informacji, lub było to potrzebne do uzasadnienia naszego istnienia” - powiedział. „Ale tak naprawdę jest to potrzebne, aby wskazać, co powinniśmy robić i gdzie powinniśmy się udać w każdej agencji”.

Oto cztery sposoby, w jakie agencje straży pożarnej i EMS mogą wykorzystać swoje dane:

1. ŁAGODZENIE RYZYKA

Ryzyko to duża kategoria i aby zrozumieć prawdziwe ryzyko dla społeczności, straż pożarna musi gromadzić dane, które pomogą im odpowiedzieć na pytania takie jak:

  • Ile struktur znajduje się na danym obszarze lub w społeczności?
  • Z czego zbudowany jest budynek?
  • Kim są mieszkańcy?
  • Jakie niebezpieczne materiały są tam przechowywane?
  • Jaka jest dostawa wody do tego budynku?
  • Jaki jest czas odpowiedzi?
  • Kiedy ostatnio sprawdzono i czy naruszenia zostały naprawione?
  • Ile lat mają te struktury?
  • Ile ma zainstalowanych systemów przeciwpożarowych?

Posiadanie tego typu danych pomaga departamentom ocenić, jakie ryzyko istnieje w danym miejscu, aby mogły odpowiednio przydzielić zasoby i ustalić priorytety strategii łagodzenia skutków, w tym edukacji społeczności.

Na przykład dane mogą wskazywać, że na 100 raportów dotyczących pożarów konstrukcji w ciągu roku 20 z nich to pożary, z których 20, 12 to pożary w domach. Osiem pożarów w domu zaczyna się w kuchni. Posiadanie tych szczegółowych danych pomaga działom skupić się na zapobieganiu pożarom w kuchni, które prawdopodobnie stanowią większość strat w społeczności.

Pomogłoby to w uzasadnieniu wydatków na symulator gaśnicy, który miałby być używany do edukacji społecznej, a co ważniejsze, edukacja społeczna znacznie zmniejszyłaby ryzyko pożarów w kuchni.

„Jeśli nauczysz społeczność, jak i kiedy używać gaśnicy”, powiedział Gardner, „to z kolei całkowicie zmieni całe ryzyko i związane z nim koszty w Twojej społeczności”.

2. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA STRAŻAKÓW

Zbieranie danych budowlanych dotyczących pożarów konstrukcji nie tylko pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa strażakom, ponieważ pozwala załogom wiedzieć, czy na miejscu znajdują się niebezpieczne materiały, ale może również pomóc strażakom zrozumieć ich narażenie na czynniki rakotwórcze.

„Strażacy codziennie reagują na pożary, w wyniku których wydzielają się substancje, o których wiemy, że są rakotwórcze. Wiemy również, że strażacy mają wyższy procent z niektórymi typami raka niż ogół populacji ”- powiedział Gardner. „Dane pomogły nam skorelować wzrost zachorowalności na raka z narażeniem na te produkty”.

Gromadzenie tych danych dla każdego strażaka jest ważne, aby upewnić się, że strażacy dysponują narzędziami, których potrzebują, aby zmniejszyć narażenie i bezpiecznie odkażać, a także odpowiedzieć na wszelkie przyszłe potrzeby zdrowotne związane z tym narażeniem.

3. SPEŁNIANIE POTRZEB ICH SKŁADNIKÓW

Nagłe przypadki cukrzycowe są częstym powodem wezwań pogotowia ratunkowego. W przypadku agencji prowadzących społeczny program ratownictwa medycznego wizyta u pacjenta z cukrzycą może przynieść korzyści wykraczające poza rozwiązanie bezpośredniego kryzysu cukrzycowego. Upewnienie się, że pacjent ma jedzenie lub jest podłączony do zasobów, takich jak Posiłki na kółkach - i że mają leki i wiedzą, jak je stosować - to dobrze wydany czas i pieniądze.

Pomoc pacjentowi w leczeniu cukrzycy może również pomóc uniknąć wielokrotnych wizyt na izbie przyjęć i pomóc pacjentowi uniknąć konieczności dializy oraz związanych z nią kosztów i wpływu na styl życia.

„Udokumentowaliśmy, że wydaliśmy kilka tysięcy dolarów na społeczny program ratownictwa medycznego i zaoszczędziliśmy setki tysięcy dolarów na leczeniu” - powiedział Gardner. „Ale co ważniejsze, możemy pokazać, że wywarliśmy wpływ na czyjeś życie i życie jego rodziny. Ważne jest, aby pokazać, że robimy różnicę ”.

4. OPOWIADANIE HISTORII SWOJEJ AGENCJI

Gromadzenie i analizowanie danych EMS i agencji przeciwpożarowej pozwala na łatwiejsze raportowanie do NFIRS, uzasadnianie wydatków lub alokację zasobów, a także ma kluczowe znaczenie dla opowiadania historii agencji. Zademonstrowanie wpływu agencji na społeczność, zarówno w celach zewnętrznych, takich jak dotacje i przydział środków budżetowych, oraz wewnętrzne pokazanie strażakom, że robią różnicę w społeczności, jest tym, co przeniesie agencje na wyższy poziom.

„Musimy być w stanie zebrać dane dotyczące incydentów i powiedzieć, ile otrzymujemy telefonów, ale co ważniejsze, oto liczba osób, którym pomogliśmy” - powiedział Gardner. „Oto liczba osób w naszej społeczności, które w najbardziej bezbronnym czasie byliśmy tam, aby coś dla nich zmienić, i byliśmy w stanie zatrzymać ich w społeczności”.

Tak jak narzędzia do zbierania danych ewoluują zarówno pod względem łatwości obsługi, jak i wyrafinowania, a nowe pokolenie wchodzi do straży pożarnej, już rozumiejąc łatwy dostęp do danych, straże pożarne, które wykorzystują moc własnych danych, będą miały zarówno wgląd, jakiego potrzebują, aby podejmować lepsze decyzje, jak i satysfakcję ze znajomości wpływ, jaki zrobili.


Czas postu: sierpień-27-2020